Munca de la domiciliu a fost căutată.


Contact Provocări, interpretări eronate și soluții pentru raporturile de muncă în perioada stării de urgență COVID Vrând nevrând, neîntrebați, ne dăm seama că pandemia COVID tot mai mult intră în măduva raporturilor juridice de muncă și drept urmare întreaga activitate a unității poate fi periclitată. Cu siguranță, situația în care ne aflăm, reprezintă o provocare pentru noi toți, dar o provocare și mai mare este impusă angajatorului, care urmează să facă față și să se adapteze la situație pentru ași păstra nu doar resursele financiare, dar prioritar — resursele umane — fără de care nu va putea relansa activitatea propriu-zisă de antreprenor.

În cele ce urmează, vom încerca să acordăm o apreciere soluțiilor posibile pentru relațiile de muncă, dar și să atenționăm asupra unor interpretări greșite sau omiteri din partea angajatorilor, în mod special pe perioada stării de urgență — măsură contra pandemiei COVID Modificarea contractului individual de muncă.

Fiind un contract care se încheie în urma negocierii și a unui consens dintre salariat și angajator, e și firesc ca legislația muncii să ofere mai multe posibilități de ajustare a acestui raport, care ar corespunde prescripțiilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova în continuare Comisii.

Astfel, cu acordul scris al salariatului, în conformitate cu art. Este cel mai aplicabil remediu folosit de angajatori ca urmare a declarării stării de urgență, unde prestarea muncii salariaților poate fi ușor prestată și de la domiciliu.

primele 5 opțiuni binare

Însă, examinând mai multe cazuri de implementare a muncii la domiciliu, putem constata că mulți angajatori nu au fost pregătiți sau consultați corect pentru a opera modificările necesare în contractul individual de muncă — care ar putea conduce la apariția a unor litigii individuale de muncă în viitor.

Spre exemplu, mulți angajatori nu s-au asigurat de condițiile de muncă pe care le are salariatul la domiciliu, condițiile de securitate și sănătate în muncă, securitatea conexiunii cu baza de date a angajatorului, modul de evidență timpului de muncă — limitându-se doar la modificarea locului de muncă în contract cu indicarea domiciliului salariatului.

Mai jos, în Anexa nr.

optica de opțiune binară iq

Pentru acest regim de muncă pot opta angajatorii unde prezența salariaților în cadrul companiei este necesară pentru o perioadă scurtă de timp spre exemplu semnarea actelor de primire-predare, examinarea calității a materiei primeiar restul obligațiilor de muncă fiind posibil de prestat de la domiciliu.

Astfel, una din părți a zilei de munca va avea un regim obișnuit de muncă, iar cealaltă parte a zilei de muncă fiind cu regim de munca la domiciliu.

opțiuni binare de depunere minimă

Este de menționat faptul că angajatorul poate opta, în baza acestei segmentări, și pentru anumite zile ale săptămânii de muncă spre exemplu luni-joi — munca la domiciliu, vineri — la sediul companiei. Program individualizat de muncă, cu un regim flexibil de muncă art. Acest regim se recomandă de aplicat pentru unitățile unde munca nu poate fi prestată de la domiciliu și se implementează cu scopul de a micșora aglomerația în același loc și în același timp de salariați.

Prin programele individualizate angajatorul este în drept să stabilească diferite ore a începerii programului de muncă, a pauzei de masă. În acest context, pentru a oferi o mai mare flexibilitate pentru angajatori, se recomandă Comisiilor de a oferi posibilitate angajatorilor pe perioada stării de urgență de a stabili o durata a pauzei de masă mai mică de 30 min, cu condiția acordării a cel puțin 2 pauze de masă a câte 15 min.

Timp de muncă parțial art.

opțiuni binare de făcut

Este o măsură, în comparație munca de la domiciliu a fost căutată cele menționate supra, care va afecta direct și cuantumul salariului plătit. Concomitent cu micșorarea timpului efectiv lucrat, angajatorul nu va mai avea obligația să plătească salariul ca și pentru un regim complet de muncă.

Timpul de muncă parțial poate să cuprindă atât micșorarea timpului zilei de muncă, cât și numărul de zile lucrătoare într-o săptămână. Astfel, zilele de muncă într-o săptămâna pot fi reduse chiar și până la o singură zi pe săptămână. Să nu uităm și de prevederea, puțin ciudată, a munca de la domiciliu a fost căutată.

În situația în care procesul educațional este sistat, salariații care au copii în vârstă de până la 10 ani, vor fi îndreptățiți să solicite stabilirea timpului de muncă parțial, fără a limita numărul de ore minime pe săptămână, iar angajatorul nu va avea dreptul să refuze o asemenea solicitare. Refuzul sau, și mai rău, sancționarea disciplinară a salariatului pentru absență de la serviciu, care a solicitat un asemenea regim de muncă — cu siguranță va duce la apariția unui litigiu de muncă, cu plata despăgubirilor solicitate de către salariat.

Schimbarea temporară a locului și specificului muncii art. Este unul dintre puținele mecanisme care poate fi folosit de către angajator fără a avea nevoie de acordul preventiv al salariatului, însă el poate fi aplicat pe o perioadă ce nu poate depăși o lună de zile, și doar în situațiile prevăzute de art.

Trimiterea în deplasare în interes de serviciu delegarea art. La prima vedere trimiterea în deplasare în interes de serviciu nu ar ajuta cu nimic angajatorii pentru a preveni pandemia COVID sau oferi niște soluții.

Însă, situația se schimbă diametral opus când suntem în situația unor angajatori cărora le aparține fie o rețea de magazine alimentare, stații PECO, farmacii etc.

Astfel, dat fiind faptul că legiuitorul în apriliea exclus posibilitatea permutării ce putea fi operată fără acordul salariatului permutarea salariatului la un alt loc de muncă, în aceeași funcție, în cadrul aceleiași localitățiîn situația în care angajatorul s-ar afla în situația de lipsă de personal la o subdiviziune, ar putea aplica trimiterea în interes de serviciu a anumitor salariați de la o subdiviziune la alta.

Este de menționat faptul că în conformitate cu art. După necesitate, dacă termenul de 60 de zile calendaristice nu va fi suficient, perioada trimiterii în interes de serviciu poate fi prelungită până la un an calendaristic, însă în asemenea situație angajatorul va trebui să obțină acordul scris prealabil al salariatului.

  • Cum poți câștiga bani acasă pe internet
  • Munca la domiciliu sau telemunca: lege, diferente si beneficii. Sodexo
  • Arată atașamente După cum am observat deja, pandemia a schimbat fundamental modul în care angajații lucrează astăzi, iar prezența în clădirile de birouri a fost înlocuită rapid cu munca de acasă și, în curând, cu munca de oriunde în lume, în locuri în care acum un an părea imposibil să muncești.
  • Cum poți câștiga bani sincer
  • Stoc de opțiuni binare
  • Munca de la birou devine munca de oriunde in lume, o tendinta cu consecinte fiscale
  • Cum să faci bani în blockcan
  • Pandemia Covid a creat o nouă dinamică și a accelerat mobilitatea în relațiile de muncă, astfel încât, pentru multe sectoare de activitate, munca de la domiciliul salariatului sau din orice altă locație agreată cu angajatorul a devenit regulă.

În același context angajatorii nu trebuie să uite nici de prevederile specifice ale art. Reducerea provizorie a salariului. Desigur că vorbim de acest mecanism doar ca urmare a agravării situației economice a angajatorului, cât și a perceperii principiului solidarității de către salariați. Anume salariații sunt cei care-și vor alege și ei soarta împreuna cu angajatorul său — activitatea căruia a fost afectată urmare a pandemiei de COVID Salariații, fie că vor insista pe păstrarea mărimii salariului pe care l-au avut garantat și vor risca ca în decurs de luni să aibă statut de persoane ce se află în căutarea unui nou loc de muncă, SAU vor fi solidari cu starea economică a angajatorului și vor accepta acea micșorare de salariu propusă provizoriu de angajator și poate prin această îi va mai oferi o răsuflare în plus pentru ași reveni din criza produsă de COVID și să le asigure în continuare un loc de muncă.

Trebuie să menționăm că obiectul micșorării salariului nu poate fi sub salariul minim garantat în sectorul real al economiei, și anume de lei sau 16,42 lei pentru o oră lucrată. La fel trebuie să constatăm, că angajatorul, în conformitate cu art.

Concediu neplătit art. La solicitarea salariatului, angajatorul este în drept, dar nu obligat, să-i acorde acestuia un concediu neplătit pentru o perioadă ce nu poate depăși de zile calendaristice într-un an de zile.

Important în această situație este ca intenția să vină cu siguranță din partea salariatului, dar să nu fie impus de angajator să solicite un asemenea concediu în asemenea caz angajatorul riscă cu apariția unui litigiu individual de muncă. Suspendarea contractului individual de muncă În dependență de domeniul și specificul activității angajatorului, raporturile de muncă pot fi suspendate întrerupte temporar.

Telemunca vs. Prin urmare, nu este de mirare că au avut loc schimbări și în organizarea activității de la birou sau în acordarea beneficiilor extrasalariale.

În dependență de natura juridică care conduce la necesitatea suspendării contractului individual de muncă, vă prezentăm următoarele temeiuri: Carantina art. Acest temei de suspendare urmează a fi examinat prin comasarea prevederilor Legii nr.

Telemunca vs. munca la domiciliu: Cum te adaptezi la contextul actual ca mod de lucru

Astfel, salariaților cărora le va fi eliberat certificat de concediu medical din cauza carantinei în conformitate cu prevederile art. Salariații beneficiază în această perioadă dacă întrunesc condițiile pentru statutul de persoană asigurată — art. Nu putem să susținem interpretarea precum că angajatorii din localitățile în care se stabilește carantină de către Comisii urmează în mod direct să suspende contractele de muncă cu salariații săi.

Este o interpretare greșită din următoarele considerente: Carantina face parte din categoria suspendării de drept a raporturilor juridice de muncă, altfel spus indiferent de dorința sau nedorința părților, acest raport juridic de muncă urmează a fi suspendat.

În cazul în care am proceda la suspendarea automată a tuturor raporturilor de muncă din localitatea în care s-a stabilit carantina — nu ar mai lucra nici un magazin alimentar, instituție medicală, farmacie, stații Peco etc. Imaginați-vă că se instituie regim de carantină în Chișinău?

În conformitate cu pct. După cum se poate de observat, însăși instrucțiunea permite continuarea raporturilor de muncă și sub nici o măsura nu impune suspendarea contractelor individuale de muncă în baza carantinei.

În opinia noastră, raportul de muncă urmează la fel să fie suspendat în baza regimului de carantină și pentru salariatul care-și are domiciliul în una din localitățile în care a fost instituită munca de la domiciliu a fost căutată, iar angajatorul își are sediul în altă localitate. Fiind în imposibilitate de a se deplasa la locul de muncă în altă localitate din cauza carantinei, acestui salariat la fel urmează să-i fie acordat certificat de concediu medical pe bază de carantină.

Forța majoră art. Unul din temeiurile care a stârnit cele mai mari polemici în rândul consultanților și specialiștilor HR. Nu putem fi de acord cu această poziție din următoarele considerente: Codul muncii prin art.

Munca de la birou devine munca de oriunde în lume, o tendință cu consecințe fiscale

La moment nu există o procedură legală prin care angajatorul poate confirma existența forței majore pentru raporturile de muncă, fiind posibilă doar prin constatarea unei fapte ce are valoare juridică în instanța de judecată.

Comisia pentru Situații Excepționale la fel nu a venit cu o procedură de stabilire a forței majore ca urmare a pandemiei COVID; Fără posibilitatea confirmării forței majore, la fel nu putem stabili este o forță majoră care impune suspendarea contractului individual de muncă art.

Pentru angajatori nu recomandăm, la moment, aplicarea acestui temei de suspendare pe motiv că îi va putea costa cu mult mai mult despăgubirile solicitate de către salariați în instanța de judecată. Staționarea art. Angajatorii activitatea cărora a fost direct interzisă prin deciziile Comisiilor urmează să sisteze raporturile juridice de muncă afectate în conformitate cu art.

Șomaj tehnic art. Acest mecanism poate fi implementat, pentru o perioadă ce nu depășește 4 luni, în opțiunea binară indicator în care angajatorul poate demonstra motivele economice care conduc la necesitatea instaurării șomajului tehnic spre exemplu sistarea activității principalului beneficiar al serviciilor prestate, lipsa cererii pe piață, lipsa spațiului în depozit etc.

În conformitate cu art. Modul în care urmează salariații să stea la dispoziția angajatorului, volumul de muncă care urmează a fi îndeplinit, precum și indemnizația exactă pentru această prestație, în conformitate cu art. Nu este corectă concluzia că angajatorul poate aplica staționarea și unui singur salariat, pe când șomajul tehnic nu poate fiind aplicat întregii subdiviziuni sau tuturor salariaților.

cum să faci bani mai repede acum

Probabil această interpretare eronată se datorează faptului că însăși staționarea poate fi datorată din vina unui singur salariat art. Șomajul tehnic cu siguranță poate fi aplicat și pentru un singur salariat. Ce facem daca subdiviziunea, sau poate chiar toată unitatea are un singur salariat?

Schimbarea fizică a locului de muncă a intervenit brusc, în faza inițială a pandemiei de Covid Astfel, salariații și angajatorii nu au avut timp să analizeze riscurile la care se expun din perspectiva muncii la distanță, protecției sănătății și securității muncii, protecției sau securității informațiilor. Olesea Chirica Utilizarea muncii la distanță a devenit în prezent o măsură normală pentru angajatori și salariați în contextul în care regulile de distanțare socială trebuie respectate. În Republica Moldova, munca la distanță a fost expres reglementată de Codul Muncii începând cu 26 mai prin Legea nr. Până la această dată, legislația Republicii Moldova conținea doar norme cu privire la munca la domiciliu.

Încetarea raporturilor juridice de muncă. Cu siguranță nici-un angajator nu și-ar dori din start să înceteze raporturile de muncă cu salariații care atât de greu ia identificat, perfecționat profesional și l-au asigurat permanent cu forța de muncă pentru ași permite desfășurarea activității de antreprenor, DAR în dependență de situația financiară a fiecărui angajator — atunci când resursele financiare vor fi pe finisate, iar venituri așa și nu vor fi — angajatorul va fi în drept să înceapă procedura de disponibilizare a personalului.

La moment angajatorii nu au nici-un impediment legal munca de la domiciliu a fost căutată a înceta contractele individuale de muncă, indiferent de motivul invocat, fie un temei de încetare de drept art. Este de menționat faptul că, în conformitate cu alin. În prezent, o asemenea decizie nu este luată de Comisie, dar chiar dacă și va fi aprobată o asemenea măsură, considerăm că va fi instituită pentru sectorul bugetar — în mod special în domeniul asigurării ordinii și sănătății publice.

care ar fi opțiuni binare