Cum să plasezi opriri pe opțiuni, Decideți ce control să utilizați


Global Options

Apăsaţi J. Reglare fină balans de alb Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu absolute. De exemplu, o schimbare de 1. Mired, calculat prin înmulţirea inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care ţine cont de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii.

De exemplu: 4.

cum să plasezi opriri pe opțiuni

Pentru setarea balansului de alb presetat sunt disponibile două metode: Metodă Descriere Măsurare Se plasează un obiect gri sau alb neutru sub iluminarea care va fi folosită în fotografia finală, iar balansul de alb este măsurat de către aparatul foto 0 Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat. Utilizare fotografie Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe cardul de memorie 0 Copierea balansului de alb dintr-o fotografie. Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat Iluminaţi un obiect de referinţă.

cum să plasezi opriri pe opțiuni

Amplasaţi un obiect gri sau alb neutru în lumina care va fi utilizată în fotografia finală. Afişaţi opţiunile pentru balansul de alb.

Opţiuni pt. câmpuri

Evidenţiaţi Balans de alb în meniul fotografiere şi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile balansului de alb. Evidenţiaţi L Presetare manuală şi apăsaţi 2. Selectaţi Măsurare. Evidenţiaţi Măsurare şi apăsaţi 2. Selectaţi Da. Va fi afişat un dialog de confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J. Aparatul foto va intra în modul măsurare presetată.

cum să plasezi opriri pe opțiuni

Când aparatul foto este pregătit pentru a măsura balansul de alb, în vizor şi pe afişajul informaţiilor va apărea un D L care clipeşte. Măsuraţi balansul de alb.

Particularizarea comportamentelor cursorului și tastelor

Înainte ca indicatorii să se oprească din clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel încât acesta să umple vizorul şi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu precizie chiar şi când aparatul foto nu focalizează. Verificaţi rezultatele. Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de alb, va fi afişat un mesaj în acest sens şi a va clipi în vizor, iar aparatul foto va reveni la modul fotografiere. Pentru a reveni imediat la modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

  • Puteți umple forme și casete de text cu o imagine, cu o culoare compactă sau cu un gradient două sau mai multe culori care se amestecă între ele.
  •  Боже мой, конечно.
  • Беккер наклонил голову и тщательно разжевывал облатку.

Dacă iluminarea este prea slabă sau prea puternică, este posibil ca aparatul foto să nu poată măsura balansul de alb. Pe afişajul informaţiilor va apărea un mesaj, iar în vizor va apărea un b a care clipeşte. Reveniţi la pasul 5 şi măsuraţi din nou balansul de alb. Măsurarea balansului de alb presetat Dacă nu sunt efectuate operaţiuni în timp ce afişajele clipesc, modul de măsurare directă cum să plasezi opriri pe opțiuni va încheia la momentul selectat pentru opţiunea Temporiz.

Formulare, chestionare si sondaje cu Google Forms

Balans de alb presetat Aparatul foto poate memora numai o singură valoare pentru balansul de alb presetat la un moment dat; valoarea existentă va fi înlocuită când este măsurată o nouă valoare.

Reţineţi că, atunci când se măsoară balansul de alb, expunerea este mărită automat cu 1 EV; când se fotografiază în modul M, reglaţi expunerea astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0 0 Indicatorul de expunere. O altă metodă pentru măsurarea balansului de alb presetat Pentru a intra în modul de măsurare presetat a se vedea mai sus după selectarea balansului de alb presetat în afişajul informaţiilor, apăsaţi J timp de câteva secunde.

Panouri gri Pentru cum să plasezi opriri pe opțiuni mai exacte, măsuraţi balansul de alb folosind un panou gri standard.

Umplerea cu o imagine

Copierea balansului de alb dintr-o fotografie Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare pentru balansul de alb dintr-o fotografie de pe cardul de memorie. Selectaţi Presetare manuală.

Selectaţi Utilizare fotografie. Evidenţiaţi Utilizare fotografie şi apăsaţi 2.

cum să plasezi opriri pe opțiuni

Alegeţi Selectare imagine. Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2 pentru a sări peste paşii rămaşi şi pentru a folosi ultima imagine selectată pentru balansul de alb presetat, selectaţi Această imagine.

Selectează întregul câmp atunci când cursorul intră în acel câmp. Salt la începutul câmpului Trece la începutul câmpului atunci când cursorul intră în acel câmp.

Alegeţi un folder. Evidenţiaţi folderul care conţine imaginea sursă şi apăsaţi 2. Evidenţiaţi imaginea sursă. Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X. Copiaţi balansul de alb.

  • Particularizarea setărilor implicite pentru bazele de date - Access
  • Faceți clic pe formularul sau pe raportul în care doriți să amplasați controlul.
  • Secvenţa de paşi pt.
  • Utilizând această opțiune, în loc să aruncați nucleul Windows în memorie și să îl reîncărcați, computerul se oprește complet și reîncarcă toate informațiile de la zero.
  • Pages pentru Mac: Umplerea unei forme sau a unei casete de text într-un document Pages
  • Cum să închideți complet Windows 10 când opriți computerul ITIGIC
  • Opţiuni globale şi pt. câmpuri

Apăsaţi J pentru a seta balansul de alb presetat la valoarea balansului de alb pentru fotografia evidenţiată.