Plătitorul face bani, Cum solicit bani prin aplicatia BT Pay?


PSP-ul plătitorului este obligat să furnizeze anumite informații atât despre plătitor, cât și despre beneficiarul plății, cum ar fi numele plătitorului și numărul de cont de plăți al beneficiarului plății, precum și să verifice exactitatea informațiilor furnizate.

PSP-ul beneficiarului plății și eventualii PSP intermediari sunt obligați să aibă proceduri eficace pentru a depista dacă informațiile privind plătitorul și beneficiarul plății lipsesc sau sunt incomplete.

plătitorul face bani

În caz de informații lipsă sau incomplete, PSP trebuie să aibă proceduri eficace bazate pe evaluarea riscurilor pentru a determina dacă să execute, să respingă sau să suspende un transfer de fonduri în cazul căruia lipsesc informațiile cerute. Datele cu caracter personal obținute de PSP trebuie utilizate numai în scopul prevenirii cazurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, iar PSP ar trebui să asigure confidențialitatea datelor respective. Această perioadă ar trebui limitată la cinci ani, după care toate datele cu caracter personal ar trebui șterse, dacă plătitorul face bani națională nu prevede altfel.

plătitorul face bani

Țările UE trebuie să stabilească sancțiuni eficace, proporționale și disuasive pentru încălcarea dispozițiilor acestui regulament. Regulamentul se înscrie într-o strategie amplă a UE de combatere a infracțiunilor financiare, care include și activitatea desfășurată de: — Grupul de experți privind spălarea banilor și finanțarea terorismuluicare se întrunește periodic pentru a face schimb de opinii și a oferi asistență Comisiei în pregătirea unor acte legislative sau în definirea unor politici; — Comitetul pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, care poate formula avize cu privire la măsurile de punere în aplicare propuse de Comisie; —.

plătitorul face bani