Tranzacționare după comunicat de presă, Știrile companiei


tranzacționare după comunicat de presă

Indicii sunt configurați ca medii ponderate ale tranzacțiilor încheiate pe piețele Bursei Române de Mărfuri  aferente perioadelor de livrare.

Ei se calculează la nivelul fiecărei zile de tranzacționare și se publică de către BRM pe website-ul propriu. Lista indicilor ce urmează efectiv a fi diseminați public este stabilită de BRM și publicată periodic, însoțită de  metodologia lor detaliată de calculare, pe același website al institutiei: www.

tranzacționare după comunicat de presă

Studierea dinamicii indicilor ROGAS va putea fi extrem de utilă participanților la piață pentru creionarea strategiilor tranzacționale, comentatorilor pentru analiza evoluțiilor parametrilor prețuri și volume, a corelațiilor cu evoluțiile altor piețe, sezoane sau evenimente, iar factorilor responsabili pentru prognoze sau decizii macroeconomice documentate.

Nu mai puțin, Bursa însăși, în baza lor și pe piețe specializate, va putea să genereze produse noi, cu un grad sporit de sofisticare, menite să pună la dispoziția unui spectru sporit de utilizatori instrumente utile de management al riscului hedging sau, dupa profil, de spectaculoasă  diversificare investițională în domeniile atractive ale activelor reale energetice, inaccesibile altminteri publicului până acum în România. Lansarea familiei de indici bursieri ROGAS constituie în intenția inițiatorilor nu numai un gest firesc de transparență, o etapă necesară  promisă  a evoluției și emancipării pieții energetice românești la care s-a angajat profesional Bursa Română de Mărfuri, ci și — în același timp — un argument pentru avantajele dezvoltării tranzacționare după comunicat de presă libere a instituțiilor de piață, fara imixtiuni administrative sau legislative care să promoveze intervenționismul sau politica de monopol al statului în domeniul bursier.

tranzacționare după comunicat de presă

În aceeași măsură, evenimentul poate marca un pas decisiv în obținerea autonomiei pieței locale în materia referinței de preț pentru activul gaze naturale și constituirea unei piețe românești semnificative și proeminente în zonă, cu integrarea avantajoasă a  acesteia în mai vasta piață unică europeană.

Bursa Română de Mărfuri.

tranzacționare după comunicat de presă